پروژه های انجام شده

نصب تله مدیسین در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی لاله
http://idehno.com/gallery/4/1/4/true/8
نصب تله مدیسین در بیمارستان سینا

اجرای اولین معاینه واقعی تله مدیسین در ایران در مرکز خانه بهداشت الغدیر اسلامشهر،
درمانگاهی در چهار بهار و مرکز طبی کودکان دکتر غریب

 

در حال بروز رسانی