سیستم ویدئو کنفرانس


ویدئو کنفرانس به مفهوم برقراری ارتباط زنده صوتی و تصویری بین نقاط مختلف جغرافیایی دور و نزدیک می‌باشد. به عبارت دیگر ویدئوکنفرانس فناوری است که افراد در مکانهای مختلف با فواصل مختلف را قادر می‌سازد تا صوت و تصویر همدیگر را به صورت زنده دریافت کرده و همانند جلسات حضوری با یکدیگر ارتباط داشته و تبادل‌نظر نمایند. ویدئوکنفرانس می‌تواند با امکانات افزوده دیگری همانند تبادل اسناد و مدارک، اشتراک در تهیه مدارک، ارسال عکسها و … نیز همراه باشد.
استفاده از ویدئو کنفرانس:
• ارتباط شخصی و ارتباط غیر رسمی
•ارتباط تصویری بین محققان
• سخنرانی
•درس دادن(آموزش دادن)
• آموزش و پرورش
• مدیریت
• مصاحبه ها
• کار حقوقی


 
مزایای ویدئوکنفرانس:

• کاهش هزینه و نیاز به سفر
• حضور مدیران در جلسات تیم های کاری زیر مجموعه خود و تصمیم گیری مناسب تر
• سازماندهی جلسات مستقل از زمان
• یادگیری و آموزش آنلاین