صفحه اصلی محصولات

شرکت ایده نو محصولات زیر را با هزینه کمتر نسبت به محصولات وارداتی،عرضه میکند.کیفیت محصولات مشابه کیفیت محصولات درجه یک وارداتی است.

محصولات
  • محصولات وارداتی
  • سیستم پزشکی از راه دور
  • کیوسک سلامت
  • سیستم ویدئو کنفرانس
  • سامانه سلامت همراه