همکاری با ما

شرکت ایده نو با راهبرد توسعه فعالیت ها در حوزه های گوناگون تکنولوژی ،فروش و برنامه ریزی، از پیوستن نیروهای توانا و دارای خلاقیت استقبال می کند.
برای همکاری با ما می توانید رزومه خود را به آدرس info@idehno.com ارسال نمایید.