تاریخچه

شرکت ایده نو از تاریخ 1369 تا کنون فعالیت خود را در حوزه طراحی ، ساخت ، تولیدات و عرضه محصولات الکترونیکی و پزشکی آغاز کرده است.